Sådan arbejder vi med bæredygtighed i IBG

Vi arbejder med strategiske målsætninger baseret på ESG-modellen.

 

 

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Vores certificerede rådgiver i bæredygtigt byggeri i IBG Consult hjælper dig som kunde med at udarbejde en strategi for bæredygtighed i dit byggeri, og inkorporere det i byggeriet – på det niveau som passer til jeres ambitioner og forretning. Det kan indebære alt fra materialevalg, driftsoptimeringer til livscyklusanalyse, totaløkonomisk analyse og mulige bæredygtighedscertificeringer eller mærkningsordninger.  

Læs mere om vores tilgang til rådgivning i bæredygtigt byggeri.

 

Miljø

Maskinparken

Vi arbejder på at afløse en del af vores dieseldrevne maskiner med tilsvarende batteridrevne maskiner. Overgangen til batteridrevne maskiner er en fordel både for miljøet og socialt, da de støjer mindre – til glæde for både medarbejdere og naboer til byggepladserne.

Ressourceforbrug
Vi arbejder med kalkstabilisering, og mekanisk rensning til at genanvende jord lokalt, og dermed spare ressourcer og transport.

 

Socialt

Ca. 15% af vores medarbejdere på koncernniveau er elever, praktikanter eller medarbejdere med særlige behov

Vi har elever ansat, og tager hvert år imod nye anlægs- og bygningsstruktørelever, som vi arbejder for at give en god og lærerig elevtid, hvor de gradvist får mere ansvar.

Vi tager desuden aktivt del i at udvikle uddannelserne, deltager som skuemester og er gennem bestyrelsesarbejde involveret i uddannelsens opbygning.

IBG er praktikplads for bygningskonstruktør- og ingeniørpraktikanter, fordi vi gerne vil være med til at forme de fremtidige konstruktører og få den nyeste viden fra uddannelserne. 

Vi arbejder med fastholdelse af medarbejdere med særlige behov, og tager desuden imod praktikanter i jobtræning.  

 

Altid dansk overenskomst

Vi stiller krav til vores underentreprenører om at de skal arbejde efter dansk overenskomst.

 
> > >