Nyt forretningsben i IBG

For at imødekomme efterspørgsel og give kunderne en mere helhedsorienteret rådgivning og byggeproces udvider vi med endnu et forretningsben – og deler IBG Erhvervsbyg op i to afdelinger; Byggeri og Consult, så virksomheden bedre favner hele processen og alle størrelser af projekter og kan hjælpe kunderne i hele eller udelukkende dele af processen.

 

EFTERSPØRGSEL OG MERE KOMPLEKS BYGGEPROCES

Byggeprocessen er gennem de seneste år blevet mere og mere kompleks, og selve byggefasen bliver en mindre og mindre del af det samlede projektforløb, og udgør nu kun ca. halvdelen af det samlede projekt, mens myndighedskrav og kundernes behov for optimeringer, som kræver ekspertise fra certificerede rådgivere, fylder stadig mere og mere.

 

”Gennem de seneste år har vi oplevet, at der indimellem er for langt mellem de eksterne rådgivere og dem der udfører byggeriet. Desuden har vi undersøgt markedet og talt med en lang række ejerledere, og vi oplever en stor efterspørgsel på troværdig rådgivning og en helhedsorienteret og cirkulær tilgang til projekterne”, fortæller direktør og medejer Brian Slot.

Derfor giver det rigtig god mening for IBG at udvide med en rådgivningsafdeling.

 

”Vi vil gerne være med til at forenkle processen, ved at have både bygge- og rådgiver-kompetencerne inhouse, og dermed også tage ansvar for hele processen. Vi tilbyder en konkret og gennemskuelig rådgivning, og sikrer, at der ikke falder noget ned mellem stolene, og at projekter ikke gøres mere komplekse, end de behøver at være” siger Brian Slot.

 

TOTALRÅDGIVNING TIL ERHVERV OG PRIVATE

IBG Consult arbejder med totalrådgivning indenfor byggeri, og tilbyder både private, erhvervs- og offentlige kunder at rådgive i hele eller dele af processen, uanset om IBG skal stå for byggeriet eller ej. Kompetencerne favner hele processen fra rådgivning om grundkøb og finansiering, konstruktion og brandsikkerhed, bæredygtighed og energioptimering over space-planning (optimering af indretning til virksomhedens behov, bygherrerådgivning i byggeprocessen og Relocation Management (projektstyring af flytning til nye lokaler).

 

KOMPETENCELØFT TIL EKSISTERENDE OG NYE MEDARBEJDERE

Flere af vores medarbejdere efteruddannes i forbindelse med oprettelsen af IBG consult, for at sikre at de har den nyeste viden og de rigtige certificeringer til at varetage opgaverne. Desuden er der ansat en konstruktionsingeniør til at sikre kompetencerne indenfor statiske beregninger. Ud over in-house kompetencerne har IBG et tæt dagligt samarbejde med eksterne rådgivere.

 

RÅDGIVNING LIGGER I DNA’ET

”At rådgive og samarbejde ligger i forvejen i virksomhedens DNA og værdigrundlag, hvor ordentlighed og tilfredse kunder er to af de vigtigste pejlemærker, og vi bestræber os på at sidde på samme side af bordet som kunden”, udtaler Brian Slot.

 

En del af virksomhedens projekter opføres som partnering-aftaler, hvilket betyder at der i forhold til økonomien er ”åben bog”, så bygherre kender økonomien hele vejen gennem processen, og evt. besparelser i processen deles mellem entreprenør og bygherre.