Kloakrenovering i Holstebro

I kvarteret omkring Mejdalvej i Holstebro har vi taget hul på et renoveringsprojekt for Vestforsyning, som dels skal sikre, at rensningsanlægget ikke overbelastes samt forhindre oversvømmelser. Projektet omfatter renovering af drikkevandsledninger og renovering og separering af kloakledninger til de 140 husstande i området.

De gamle kloakledninger, som nogle steder er op til 70 år gamle, udskiftes med nye og større, som kan rumme de øgede regnmængder. Og på de steder, hvor det ikke er gjort i forvejen, deles op, så regnvand og spildevand ledes i forskellige rør – regnvandet i åen og spildevandet på rensningsanlægget. En del grundejere har desuden valgt selv at håndtere regnvandet fra deres egen grund, så her etableres nedsivning i stedet for en kloakledning ud til det fælles kloaksystem. På den måde sparer grundejeren penge (de får refunderet en del af tilslutningsbidraget) og den mængde regnvand, der skal ledes væk, mindskes til gavn for området – og resten af byen – som får mindre risiko for oversvømmelse.

Projektet kommer til at løbe over ca. et år, og omfatter over 5 km rør. Vi kan desværre ikke helt undgå gener for beboerne i området, da vi dels skal ind på hver enkelt matrikel og desuden er nødt til at grave vejen op for at lægge nye rør. For at mindske generne, tager vi et stykke vej på 30-50 meter ad gangen og afslutter, så hver enkelt husstand er generet i kortest mulig tid. Mens arbejdet står på, sørger vi for at køre beboernes skraldespande ud til tømning og sikrer, at de altid kan komme ind og ud til fods.

Se mere om vores kompetencer indenfor anlægsarbejde