Vi sikrer Thisted mod fremtidige oversvømmelser

I øjeblikket er vi i gang med at etablere 3 forsinkelsesbassiner under parkeringsplads ved Fakta på Kastet i Thisted. Bassinerne skal sikre, at det nærliggende Nørretorv ikke (som nu) oversvømmes ved skybrud og fremtidssikre Thisted mod oversvømmelser.

Når der kommer store mængder regnvand, ledes regnvandet ind i de underjordiske bassiner, hvor det opbevares, indtil ledningsnettet igen kan aftage vandet.

Vi etablerer tre bassiner, som tilsammen kan rumme lidt over 700 m³ vand. Bassinerne bygges op af ca. 1.700 regnvandskassetter (som du kan se på billederne), samt fiberdug og gummimembran, så vandet ikke siver ud af kasetterne, men kun ledes tilbage i regnvandssystemet, efterhånden som det kan rumme det.

Når de er etableret, dækkes bassinerne med sand og parkeringspladsen genetableres ovenpå.

Flere fluer med et smæk

Samtidig med etableringen af forsinkelsesbassinerne renoverer og separer vi kloakledningerne, så regnvand og spildevand afledes hver for sig.  Vi renoverer også krydset Kastet/Alléstræde, som får nye fortove og kantsten. Ud over at forskønne, medvirker det også til at lede regnvandet væk fra Nørretorv.

Desuden renoverer vi el og fjernvarmeleningerne for Thisted Fjernvarme og Thy-Mors Energi, så der bliver slået mange fluer med et smæk, og borgerne i Thisted bliver kun generet af opgravninger en gang.