VI FORTSÆTTER UDVIKLINGEN AF KØGE STADION

Vi har fået æren af at udføre endnu et projekt på Køge Stadion – denne gang for Køge Kommune. Vi etablerer en forplads til indgangen ved stadion, laver områder med beplantning og udvider p-arealet.

Ligesom på det tidligere projekt, er der tale om et LAR-projekt, hvor regnvandet opbevares under p-pladserne ved store regnskyl, og derefter langsomt ledes tilbage i kloaksystemet, efterhånden som det kan rumme vandet. En af fordelene ved denne løsning er, at det mindsker driftsomkostningerne på regnvandssystemet, idet det ikke belastes lige så meget.