Vindmøller

Vi har igennem de seneste 10 år lavet ca. 75 vindmøllefundamenter for store landmøller. Styring, kvalitetssikring og overholdelse af tidsplaner er helt essentielt for at nå i mål med projekter af denne størrelse. Vi har erfaring med både kommunikation til interessenter og koordinering, så ting og materialer er på pladsen til rette tid og sted.

Det er store projekter, hvor hver mølle typisk indeholder 50 ton jern og 650 m³ beton. Her har vi opnået ekspertise i specielt temperaturudviklingen i beton og kontinuerlige støbninger i større målestok. Projekterne indeholder ligeledes anlægsdelen, hvor der er behov for tungt maskinelt grej til håndtering af store jordmængder i forbindelse med veje og pladser, samt udgravninger og ofte udskiftning af bløde aflejringer under fundamenterne.

Vindmøller

Projekterne er etableret rundt i hele landet, og da vi har været med fra starten  i de tidlige faser med testmøller, har vi været så heldige at kunne fortsætte vores samarbejde med rigtig mange af de store vindmølleproducenter herunder Vestas, Siemens, Skovgård InvestA/S, European Energy A/S, Eurowin A/S, Envision A/S og flere private aktører.