Forsyning

Mange steder er kloaknettet i så ringe stand, at der kræves renoveringer så der ikke sker miljøpåvirkninger. Her kommer vores mangeårige kompetencer i spil. Vi foretager renovering så kloaknettet kan leve op til kravene i miljøbeskyttelsesloven.

Kloakarbejde

Klik her for at se nærmere på vores kloakarbejde. Vi etablerer et separat kloaknet til regnvand. så belastningen af rensningsanlæggene bliver mindre, da regnvandet ledes direkte til vandløb og søer. Det reducerer spildevandsafgiften, hvilket kommer boligejerne til gode.