Anlægsarbejde

Byggemodning indeholder etablering af infrastrukturen under jorden herunder etablering af vejnet, kloaknet, el, vand og varme forsyning. Vi udfører ofte dette i kommunalt regi, og herunder både til parcel og erhverv. Det kan være rabatter stier, regnvandssøer, vej- og stibelysning, afsfaltarbejder belægningsarbejder fortove etc.

Byggemodning

Klik her for at se nogle af  den lange række af byggemodningsprojekter IBG har udført for bl.a. Lemvig Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune og Silkeborg Kommune. Der er også en række private aktører blandt vores kunder heriblandt landmænd og håndværkervirksomheder.