Vestjysk, Ringkøbing

Størrelse:  430m²
År:  2021-22 (igangværende)

For Vestjysk opfører vi tilbygning til deres domicil. Da Vestjysk Landboforenings eksisterende lokaler blandt andet består af en smuk bygning i røde teglsten, er det vigtigt at den nye kontorbygning kommer til at passe ind. Derfor opføres byggeriet i samme røde teglsten og med tegltag, som en kopi af (og bygges sammen med) en eksisterende bygning, så hele bygningsmassen kommer til at matche hinanden.