Anatomic Sitt

Ingeniør: Wullum Pasgaard
Arkitekt: Gjørtz Andersen Arkitekter
Størrelse:  1.000 m²
Byggeår: 2021-2022

Det nye domicil er ca. 1.000 m² og opført i betonelementer, og indeholder produktion/lager og administration. 

Vi har fra starten haft en god dialog med IBG, vi er blevet hørt i vores ønsker, der har været en stor gennemsigtighed i forhold til økonomien og den økonomiske ramme er blevet holdt, og byggeriet er blevet lige som vi gerne ville have det.

Emil Winther
Daglig leder, Anatomic Sitt