Kort- og landmålingstekniker til IBG

Vil du arbejde med landmålingsopgaver på bygge- og anlægsprojekter i hele Danmark?

Som kort- og landmålingstekniker hos IBG får du ansvaret for landmålingsopgaver på vores anlægsprojekter fra start til slut; herunder opmåling og afsætning, 3D-modelling og maskinstyring, mængde- og volumenberegninger, CAD og as-built tegninger, mm.

Desuden kommer du til at bistå vores totalentrepriseafdeling med detailopmålinger og screening af grunde i forhold til servitutter, lokalplaner og LER-oplysninger på byggeprojekter.

Du får en meget selvstændig rolle, hvor du får stor medindflydelse på din hverdag og dine arbejdsopgaver, og får tæt kontakt til dine kollegaer ude i marken. Vi vægter faglig og personlig udvikling højt, og du vil opleve, at du får stor mulighed for at blive udfordret og sætte dit præg på virksomhedens udvikling indenfor dit område.

Hvem er du og hvad har du med i bagagen?

Du er uddannet kort- og landmålingstekniker eller landinspektør og har minimum 3-5 års erfaring med teknisk landmåling, maskinstyring og CAD. Som person er du selvkørende og vant til selv at strukturere din tid. Du er positiv og har let ved at omgås mange forskellige mennesker.

Du får hele Danmark som din arbejdsplads, så det er ikke vigtigt for os hvor du bor. Du skal dog påregne 1-2 dage om ugen på kontoret i Lemvig.

Du bliver en del af…

IBG – IB G Jensen A/S. Vi udfører anlægsprojekter samt byggerier i hoved- og totalentreprise i hele landet. Vi har hovedkontor i Lemvig og et satellitkontor i Køge.

Du vil opleve en arbejdsplads med en uformel omgangstone og en flad struktur, hvor dit arbejde gør en afgørende forskel på resultatet og bliver påskønnet.

Vi lægger stor vægt på, at du kan efterleve vores værdier i hverdagen: Ærlighed og ordentlighed – Et ord er et ord og det står vi ved. Kunder, kolleger og samarbejdspartnere kan regne med os, og vi opfører os ordentligt!

Lyder det som noget for dig?

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt direktør Torben Jensen på tlf: 22206266 – og se mere om IBG på ib-g.dk

Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt og senest 15. februar til torben@ib-g.dk mrk. ”Landmåler”

Vi glæder os til at høre fra dig!