Geoteknik

 

IBG tilbyder Geoteknisk support med adgang til eget laboratorie, så man kan få udført de
nødvendige analyser, der kan føre til en dokumenteret kvalitetssikring, samt få lavet de rigtige
kontrolplaner med passende mængder prøver, inden byggeri påbegyndes.

Vi håndterer komprimeringskontrol – troxler
Vi måler bæreevne med faldlodsmålinger (Prima 100)
Vi foretager materialeanalyse og bestemmelse af bl.a. materialeegenskaber.
Vi laver måling af nedsivning, vingeforsøg og foretager råstofundersøgelser.

Miljø
I vores geotekniske afdeling udfører vi også jordklassifikation, hvor vi afdækker
jordhåndtering og jordforurening samt PH-værdier.

GPS
Vi er i stand til at foretage  kontrolmåling via GPS til dokumentation af udført arbejde.
Geoteknik anvendes helt grundlæggende til at sikre fundamentet for hele projektets succes.
Vi tilsikrer en god dialog mellem tilsyn, rådgivere, bygherre og entreprenører
og deltager proaktivt de første byggemøder.

 

 

 

 

Kontakt

 

Hjælp eller spørgsmål til Geoteknik så kontakt

Jeppe Studsgaard
Email: jeppe@ib-g.dk
Tlf. 2857 9718