Femte byggeri for Holstebro Lagerhotel

Stor efterspørgsel på lagerplads i Holstebro sætter gang i femte byggeri på få år.

Corona-tiden har fået mange virksomheder til at tænke forsyningssikkerhed ind og satse på mere – og lokal – lagerplads, så de ikke bliver ramt, hvis forsyningskæderne bliver presset, som det var tilfældet da store dele af verden lukkede ned. Det mærker man tydeligt hos Holstebros eneste lagerhotel i stor skala, Holstebro Lagerhotel på FL Hansens Vej. Virksomheden oplever stor efterspørgsel efter lagerplads i Holstebro fra lokale produktions- og handelsvirksomheder. Derfor sætter de nu gang i femte byggeri på få år.

Femte byggeri sammen på fem år

Det er kun 6 måneder siden at virksomheden indgik aftale med IBG om at bygge 3 lagerhaller på i alt 5.500 m² – virksomhedernes fjerde projekt sammen, som står færdigt til efteråret. Byggeriet er næsten lige gået i gang men allerede nu er alle 3 haller lejet ud. Derfor har Holstebro Lagerhal og IBG indgået aftale om byggeriet af endnu 4 lagerhaller på i alt 7.500 m² – efter samme skabelon som tidligere projekter – og lige overfor det igangværende byggeri.

Det er dermed 5. gang at IBG og Holstebro Lagerhotel arbejder sammen. ”Vi har været glade for samarbejdet, og har gennem alle projekter oplevet at et ord er et ord – tidsplanerne blev overholdt – og kvalitet og økonomi var som aftalt, så derfor vil vi gerne fortsætte det gode samarbejde” siger Jesper Krogh, fra Holstebro Lagerhotel A/S.

Fleksible haller med lang levetid

Han er rigtig glad for de gennemtænkte og fleksible haller, IBG bygger og har bygget for virksomheden. Hallerne er udført i betonelementer, så de har en lang levetid, og er klargjort til, at der kan sættes flere porte i, og de kan efter behov opdeles eller lægges sammen, afhængig af de forskellige kunders behov for lagerkapacitet og hvilken type varer hallerne skal rumme.

Projekteringen af det nye byggeri sættes i gang i løbet af foråret og IBG går i jorden efter sommerferien. Projektet forventes at stå færdigt i juni 2023.

25.000 m² lagerplads

Holstebro Lagerhotel ejes af brødrene Jesper, Bjarne og Michael Krogh, der også står bag fragtfirmaet Flemming Krogh A/S. Ud over de nuværende byggerier har Holstebro Lagerhotel bygget om i 2017 og bygget til i 2018 (1.234 m²) og 2019 (4.600 m²). Med de to nye byggerier har Holstebro lagerhotel i alt

25.000 m² lagerplads.