Baltorpplænen

Vi har indgået en rammeaftale med Ingcon om byggemodning på 5 byggefelter på projektet Baltorpplænen, centralt i Ballerup, hvor Ingcon skal opføre ca. 500 lejligheder for FB Gruppen.

De fem byggefelter er tilsammen ca. 40.000 m² – hvad der svarer til ca. 6 fodboldbaner.

Når byggeriet er færdigt, kommer området, ud over lejligheder i 4-7 etager, til at rumme et campus og kulturhus samt en klimapark, der skal håndtere regnvand fra området – og danne ramme om et stisystem, der binder området sammen med bymidten.

Projektet kommer til at løbe frem til slutningen af 2024.