Anlæg

 

IBG udfører og har stor erfaring inden for jord, kloak, beton og lignende anlægsopgaver
i egenproduktion med egne fastansatte håndværkere, hvilket betyder,
at vi har fuld kontrol over hele processen.

Vi arbejder bl.a. med større ledningsarbejder, byggemodning, vejanlæg og belægningsarealer,
byfornyelse herunder kloakseparering, havneanlæg, anlægs- og jordarbejde i forbindelse med
vindmølleparker og etablering af vejnet hertil. Derudover har vi deltaget i projekter med
vedligeholdelse samt etabling af infrastruktur til spildevand, vand- og varmeforsyning.

Autoriseret kloakmester
IBG er autoriseret kloakmester og udfører hovedsageligt kloakeringsopgaver i forbindelse med
større anlægsarbejder. Vi er omstillingsparate i forhold til nye metodikker og ser
store muligheder både miljø- og forretningsmæssigt i den grønne omstilling.

Egen maskinpark
IBG råder over en større maskinpark af egne entreprenørmaskiner, hvilket giver os en stor fleksibilitet.

 

 

 

Kontakt

Vedrørende anlægsarbejder kontakt venligst

Øst for Storebælt:
Torben Jensen, Medejer og direktør
Email: torben@ib-g.dk
Tlf. 2220 6266

Vest for Storebælt:
Ole Rømer
Email: ole@ib-g.dk
Tlf. 8140 4072