Anlæg

 

IBG udfører og har stor erfaring inden for jord, kloak, beton og lignende anlægsopgaver
i egenproduktion med egne fastansatte håndværkere, hvilket betyder,
at vi har fuld kontrol over hele processen.

Vi arbejder bl.a. med større ledningsarbejder, byggemodning, vejanlæg og belægningsarealer,
byfornyelse herunder kloakseparering, havneanlæg, anlægs- og jordarbejde i forbindelse med
vindmølleparker og etablering af vejnet hertil. Derudover har vi deltaget i projekter med
vedligeholdelse samt etabling af infrastruktur til spildevand, vand- og varmeforsyning.

Autoriseret kloakmester
IBG er autoriseret kloakmester og udfører hovedsageligt kloakeringsopgaver i forbindelse med
større anlægsarbejder. Vi er omstillingsparate i forhold til nye metodikker og ser
store muligheder både miljø- og forretningsmæssigt i den grønne omstilling.

Egen maskinpark
IBG råder over en større maskinpark af egne entreprenørmaskiner, hvilket giver os en stor fleksibilitet.

 

 

 

Kontakt

Vedrørende anlægsarbejder kontakt venligst

Torben Jensen, Medejer og direktør
Email: torben@ib-g.dk
Tlf. 2220 6266